GREEN HEADS FRISÖRER

LENA BORG
Top hairstylist
GREEN HEADS SOFO 

@greenheadslena

RAISA VON LEIK 
Top trainee
GREEN HEADS SOFO

@raisa.bretton

MATILDA OLSSON
Top hairstylist
GREEN HEADS SOFO

@matildaolssonstyle

VENLA ALVARI
Hairstylist
GREEN HEADS BIRKA

@hairbyvenliina

JOACIM CARLSSON
Top trainee
GREEN HEADS BIRKA

@greenheadsjoacim

ANNIKA KOTZ
Trainee
GREEN HEADS BIRKA

@greenheadsannika

MAXINE NORDLINDH
Top hairstylist
GREEN HEADS SOFO

@greenheadsmaxine

LISELOTT BERGSMAN
Top hairstylist
GREEN HEADS SOFO

DOROTEA BEXANDER
​Top hairstylist
​GREEN HEADS BIRKA

​@doroteasgreenbeautycorner

OLIVIA HEINBÄCK
Hairstylist
GREEN HEADS BIRKA 

@greenheadsolivia

ELIN VIGERT
Hairstylist  
GREEN HEADS SOFO

@greenheadselin

SOFIA GUMPEL WISTRÖM
Trainee 
GREEN HEADS SOFO/BIRKA

@hairdressertindrasofia


MARIA HELLSTRÖM
Top hairstylist / VD 
GREEN HEADS BIRKA / SOFO

Maria är ej bokningsbar online och tar inte emot ny kunder.

FRISÖRKATEGORIER

Vi delar upp våra frisörer i olika kategorier, här nedan kan du läsa vad de olika titlarna står för:

TOP HAIRSTYLIST: 
Har många års erfarenhet av frisöryrket samt erfarenhet och utbildning i Green Heads-konceptet.

HAIRSTYLIST: 
Färdigutbildade frisörer med gesällbrev samt erfarenhet och utbildning i Green Heads-konceptet.

TOP TRAINEE:
 
Som Top Trainee är man i slutet av sin trainee-period och är snart färdigutbildad inom Green Heads-konceptet.

TRAINEE: 
Som Trainee är man godkänd att ta emot kunder för behandling, men håller på att utbildas inom Green Heads-konceptet. Som trainee är man i den slutliga delen av sin frisörutbildning. Man får då möjlighet att arbeta på våra salonger, och få handledning, för att bli ett med hantverket.

Vi på Green Heads ser flera fördelar med att arbeta med trainees. För oss frisörer är det utvecklande att utbilda andra, det är inspirerande och viktigt då det saknas utbildningar med utpräglat miljö- och hälsofokus, för Gröna frisörer.

När du bokar en tid hos våra trainees är det viktigt att du är bekväm att behandlas under utbildning och får räkna med att behandlingen tar längre tid.