Teoretisk grundkurs - Grön Salong Scandiavien

Kursen behandlar EU:s kemikalielagstiftning samt hälsa, säkerhet och miljö kring kosmetik. Hur man identifierar skadliga ämnen i skönhetsbranschen och därmed får redskap för att förbättra sin arbetsmiljö och kunna välja arbetsprodukter med mindre hälso- och miljöpåverkan.

Vi uppmärksammar “green washing” (falsk marknadsföring av gröna produkter) och regler för marknadsföring. Kunskap om hälsorisker, kemikalier och miljömärkning inom skönhetsbranschen. Hur man minskar miljö- och energiförbrukning på en frisörsalong. Grön salongs kriterier och regler.

Kursen är obligatorisk för alla salonger som vill bli certifierade av Grön Salong men är öppen för alla att delta i, även för anställda och elever.
Kursledare: Johan Galster från Grön Salong Scandinavien
Datum: Söndag 8 mars 2020 kl 9-16 
Plats: Green Heads Sofo
Pris: 2400 kr ex moms (anställda och elever 1200 kr ex moms)
Anmälan: info@greenheads.se

 

TEORETISK UPPDATERINGSKURS

Kursen är en repetition av den teoretiska grundkursen och vänder sig till frisörer från redan certifierade salonger. . Den innehåller uppdateringar kring Grön Salongs kriterier samt skadliga ämnen, lagstiftning och andra miljöförhållanden. Kursen ger även en möjlighet att träffa andra certifierade frisörer i Sverige och tillsammans diskutera de ämnen som är viktiga för dig som arbetar på en grön salong. Kursens syfte är att säkerställa att ägare, ansvariga och anställda på certifierade gröna salonger är uppdaterade om vad Grön Salong står för och vad som händer inom miljöområdet så att man kan ge rådgivning till kunder och tala med leverantörer på ett kvalificerat sätt. Kursen är obligatorisk att gå varanat år för Salongsägare/ansvariga av certifierade gröna salonger.

Kursledare: Johan Galster från Grön Salong Scandinavien
Plats: Green Heads Sofo .(Vid önskemål skulle den här kursen kunna hållas via Skype) 
Datum: Lördag 7 mars 2020 kl 10 - 13
Pris: 800 kr ex moms (anställda och elever 400 kr ex moms)
Anmälan: info@greenheads.se