SÖK

Ämnen vi undviker för en bättre värld med grön hårvård

Allergier är ett växande problem, både för oss frisörer och våra kunder. Ungefär 10% av Sveriges befolkning har någon form av kontaktallergi.

En kontaktallergi är ingenting som man föds med, utan tvärtom något som man utvecklar genom att utsätta sig för ett ämne. En allergisk reaktion kan uppstå antingen första gången man utsätts för ämnet eller den hundraförsta gången. En allergisk reaktion mot hårfärg uppkommer först 24 timmar efter att du utsatt dig för ämnet och visar sig ofta som svullnad på och i hals samt i ansikte.

Precis som vi har olika motstånd mot infektioner och virus, så har vi olika starkt immunförsvar mot allergiframkallande ämnen. Det bästa sättet att akta sig för allergier är att inte utsätta sig för de ämnen som vi vet framkallar dem. Inom EU avråder man ungdomar upp till 16 år från att färga håret med traditionell hårfärg eftersom risken att utveckla allergi är större ju tidigare man utsätter sig för ämnet. På Green Heads väljer vi att utesluta dem helt.

Allergiframkallande ämnen hittas oftast i färgämnen, konserveringsmedel och doftämnen. Många doftämnen är allergiframkallande, det spelar ingen roll om de är naturligt eller syntetiskt framtagna. Med undantag för de 26 mest allergiframkallande ämnena så behöver inte doftämnen redovisas på en produkts innehållsförteckning.


Hormonstörande ämnen är precis som det låter, ett ämne som stör hormonsystemet i kroppen. Hormoner styr bla ämnesomsättning, tillväxt, salt- och vattenbalans, stress och belöningssystem och fortplantning.

Det har hittats kopplingar mellan hormonstörande ämnen och diabetes typ 2, fetma, hormonrelaterad cancer, svårighet att få barn och hjärnans utveckling. När man hör det känns det synd att hormonstörande ämnen inte ingår i EU:s kemikalielagstiftning.

De är dessutom lite extra krångliga då de är mycket svårare att sätta gränsvärden på än andra ämnen , låga halter av ämnet kan nämligen lättare sätta i gång fysiologiska processer i kroppen medan högre halter inte gör det.


Miljöskadliga ämnen påverkar miljön negativt på olika sätt. De kan vara giftiga, svårnedbrytbara i naturen eller bioackumulerande (tas upp och lagras i levande organismer).

Många av de ämnen som används i frisörprodukter är miljöskadliga och när de sköljs ur hamnar de i stadens reningsverk som inte är byggda för att ta emot och bryta ner dessa skadliga ämnen. När skadliga kemikalier hamnar i våra vatten stör det ekosystemet på många olika sätt. Vissa ämnen kan störa fortplantningen eller könsutvecklingen hos vissa arter. En del ämnen bryts inte ner utan kan lagras i djurens vävnader och sedan spridas uppåt i näringskedjan.


DE ÄMNEN VI UNDVIKER ÄR: 

I färgtuben:
1-napthol, ämnen med aminophenol i namnet, 4-amino-2-hydroxytoulene, 3-nitro-p-hydroxyethylaminophenol, 4-amino-3-nitrophenol, ämnen med phenylenediamine i namnet, ämnen med recorcinol i namnet, ämnen med toulene-2,5-diamine i namnet, 1-hydroxyethyl-4,5-diamino pyrazole sulfate, 4-amino-m-cresol, hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl, HC red no1, HC red no3, Basic Blue 124, HC Orange no2 

 

Konserveringsämnen:
Formaldehyd och formaldehydfraspaltere ( DMDM Hydantoin, Quaternium-15, Diazolidinyl urea, Imidiazolidinyl urea, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane, Methenamine, Paraformaldehyde, Benzylhemiformal, Sodium hydroxymethylglycinate) Methylisothiazolinone och methylchloroisothiazolinone

BHA, BHT. Ämnen med paraben i namnet.

Övriga ämnen:
Alla ämnen med phatalate i namnet,
Microplast, ( Polyethylene (PE), Polyethylene Tere-phthalate (PET), Polymethyl Methacrylate (PMMA) 6-,hydroxyindole, benzophenone-2, Dihydroxyindole, hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyani- line HCl, isatin, isopropyl cloprostenate, octyl methoxycinnamate, phenyl methyl pyrazolone. Cyclotetrasiloxane, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Cyclomethicone, Thioglycolic eller thioglycolate, Octyl methoxycinnamate, Ethylhexyl methoxycinnamate