GREEN HEADS

Ekologisk och giftfri hårvård för kvalitetsmedvetna kunder.

 

Vi på Green Heads tror på ett holistiskt perspektiv när det gäller hårvård. För oss är det en självklarhet att få arbeta i en miljö som inte utgör en hälsorisk för oss som frisörer. Vi vill inte heller utsätta våra kunder för allergiframkallande ämnen och ämnen som kan ha hormonstörande effekter eller är cancerogena. För oss är det också viktigt att vår verksamhet lämnar minsta möjliga avtryck på miljön.
Vi arbetar bara med naturmaterial, giftfria färger och produkter. Det viktiga för oss är att det vi använder och säljer inte innehåller kemikalier som är miljö- och hälsoskadliga.


Genom att arbeta aktivt med grön hårvård kan vi möta en växande kundgrupp, hålla kvar det kreativa i yrket och driva igenom en  förändring av samhället.