Sök

Sök

Image caption appears here

Image caption appears here

Uniquely cool. Shop our new patterned styles.

OM GREEN HEADS

På Green Heads strävar vi efter att ge varje kund sitt drömhår och vill vi att alla fem sinnen ska beröras när du kommer på ett besök hos oss. Vi arbetar i en estetisk och härlig miljö, som kund erbjuds du en kopp gott kaffe eller the med en chokladbit, i högtalarna spelar vi skön musik och doften är naturlig och mild. Utöver detta får alla kunder dessutom en skön massage i samband med att håret tvättas.

Vi erbjuder hårvård till kvalitetsmedvetna kunder med ett ekologiskt, hållbart och giftfritt helhetsperspektiv. För oss är det en självklarhet att få arbeta i en miljö som inte utgör en hälsorisk för oss som frisörer. Vi vill inte heller utsätta våra kunder för starkare allergiframkallande ämnen och ämnen som kan ha hormonstörande effekter eller är cancerogena.

På alla våra salonger arbetar vi i etablerade och sammansvetsade grupper som leds av en teamlead. Vi går regelbundet kurser och utbildar oss i nya tekniker och inspireras av nya trender. Utöver dessa fortbildningar går alla våra teamleads kurser i ledarskap och får extra coaching, allt för att kunna vara ett så bra stöd som möjligt till sina arbetsgrupper och för alla våra frisörer. Vi tror på medbestämmande och ett solidariskt ansvar för allas utveckling och välmående hos vår personal och vår tanke med det är att tillfredsställd personal är lika med nöjda kunder.

Vi arbetar bara med färger och produkter helt fria från giftiga kemikalier. Det viktigaste för oss är att det vi använder och säljer inte innehåller kemikalier som är miljö- och hälsoskadliga och vårt mål är att vår verksamhet lämnar minsta möjliga avtryck på miljön.

Genom att arbeta aktivt med grön hårvård möter vi en växande kundgrupp, ökar den kreativa och skapande delen i yrket och är en del av lösningen för att driva igenom en förändring i vår bransch och i hela samhället.

Green Heads är en Clean air salong, det vill säga är en salong vars luft är fri från från skadliga gifter, ammoniak samt kemikalier som kan vara störade/skadliga för kropp och miljö.