Sök

Sök

Image caption appears here

Image caption appears here

Uniquely cool. Shop our new patterned styles.

Green Heads Academy

Till våren 2023 har vi sammanställt ett kursutbud för dig som vill få inspiration och lära dig arbeta med de färgtekniker som vi som certifierad grön salong använder. Dessa frisörkurser passar både för dig som vill ta ett första steg till att arbeta grönt och dig som redan gör det men behöver ny inspiration. 


FÄRGA PÅ GRÖN SALONG
- Växtfärg, new generation och uppljusning 

Heldagskurser vid 3 olika tillfällen: 
Måndag 30 jan kl 9 - 17
Söndag 26 mars kl 9 - 17 
Måndag 24 april kl 9 - 17

Under den här kursdagen lär vi ut de färgtekniker som vi som certifierad grön salong använder. Först går vi igenom teorin bakom de färger och blekningar vi använder. Sedan arbetar vi kreativt på modeller för att förstå hur teknikerna fungerar rent praktiskt. Den här kursen är både för dig som är nyfiken på, och vill lära dig arbeta med växtfärg samt enligt certifieringen Grön Salong, och för dig som redan gör det men behöver inspiration och vill utvecklas. 

PlatsGreen Heads Birkastan, Rörstrandsgatan 46
Pris2995 kr
Lunch ingår.
Anmälan sker till order@greenheads.se

 

SLINGOR
- Handmålade slingor enligt balayagetekniken

Heldagskurs: 
Måndag 27 mars kl 9 - 16

Det här är en heldagskurs i handmålade slingor i balayagetekniken. Till skillnad från traditionell slingteknik där håret ofta slingas från rot till topp frihandsmålar vi istället svepande slingorna i håret vilket ger ett mycket mjukt resultat. Balayage är en perfekt teknik när du vill få fram ett naturligt och solkysst resultat. En bonus när vi handmålar slingor är att vi minimerar förbrukningsmaterial (utöver färg och blekning) vilket också är positivt för miljön. På kursen nyanserar vi både med växtfärger och New generation. Kursen rymmer både teori och praktik när vi jobbar på modeller. 

PlatsGreen Heads Birkastan, Rörstrandsgatan 46
Pris: 2495 kr
Lunch ingår
Anmälan sker till order@greenheads.se

Tips 
Om du vill kombinera färgkursen den 26 mars med slingkursen den 27 mars får du 20% på totalkostnaden. Då får du alltså en 2-dagarskurs för 4392 kr. Anmäl som vanligt via order@greenheads.se

Green Heads Academy frisörkurs växtfärgskurs växtfärg

Vi har också växtfärg, leror och alger till försäljning för frisörer och återförsäljare. När du har gått någon av våra kurser och handlar från vårt produktutbud är du välkommen att delta på våra nätverksträffar online. De är mycket uppskattade och givande för att hålla i gång ditt arbete in i vår gröna sköna värld. För mer information och för att lägga en order mailar du order@greenheads.se eller logga in på Green Heads Pro.